สาขา เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์

555/9 ห้อง A231 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล (เอสบี ดีไซน์ สแควร์ ราชพฤกษ์) ชั้น2 หมู่ 1 แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120
081-326-3594, 081-325-1549