ที่อยู่ : เอ็มสเฟียร์ ชั้น G ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1011
โทร : 083-159-6941
เวลาเปิด-ปิด : 10:00 – 22:00
Last Order : 22:00