เมนูเซ็ต

เซ็ต A

18,900++ / เซ็ต

(สำหรับ 10 ท่าน)

BBQ รวมมิตร 2 อย่าง

ซุปกระเพาะปลาสดตุ๋นกังป๋วยนํ้าใส

กุ้งมังกรตามฤดูกาลผัดขิงต้นหอม

หอยเชลล์ญี่ปุ่นนึ่งกระเทียมวุ้นเส้น

ปวยเล้งผัดกระเทียม (L)

ปลาบู่นึ่งซีอิ๊ว

ข้าวผัดเศรษฐี

บัวลอยงาดํานํ้าขิง

เป็ดปักกิ่งสไตล์ต้นตํารับ

The price are not include Vat 7% and service charge 10%

Pax.

Menu Course

Minimum for Catering

เซ็ต B

28,900++ / เซ็ต

(สำหรับ 10 ท่าน)

BBQ รวมมิตร 3 อย่าง

เป็ดปักกิ่งสไตล์ต้นตํารับ

หูฉลามนํ้าแดงเนื้อปูหม้อดินหงเปา

ขาห่านเจี๋ยนนํ้าแดง

กุ้งมังกรตามฤดูกาลผัดขิงต้นหอม

ถั่วแขกผัดกานาฉายหมูกรอบหั่นเตา

ปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊ว

ข้าวผัดกังป๋วย

บัวลอยถั่วแดง

The price are not include Vat 7% and service charge 10%

Pax.

Menu Course

Minimum for Catering

เซ็ต C

34,900++ / เซ็ต

(สำหรับ 10 ท่าน)

BBQ รวมมิตร 3 อย่าง

หูฉลามนํ้าแดงเนื้อปูหม้อดินหงเปา

เป๋าฮื้อแอฟริกาใต้สไลด์และขาห่านเจี่ยนนํ้าแดง

กุ้งมังกรตามฤดูกาลผัดขิงต้นหอม

ถั่วแขกผัดกานาฉายหมูกรอบหั่นเตา

ปลาเก๋าแดงนึ่งซีอิ๊ว

บะหมี่โฮมเมดเนื้อปูสไตล์หงเปา

พุดดิ้งมะมวง

หมูหัน

The price are not include Vat 7% and service charge 10%

Pax.

Menu Course

Minimum for Catering

เครื่องดื่ม

free-flow

Free Flow

น้ำอัดลม
น้ำแร่
โค้ก
โค้กซีโร่
สไปร์ท
hot-tea

ชาร้อน

ชาอู่หลง พรีเมี่ยม
ชาเก๊กฮวย พรีเมี่ยม

299++ / ท่าน

The price are not include Vat 7% and service charge 10%

Outside Catering

 • null
  ค่าบริการในการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่เริ่มที่ 35,000 บาท เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถ ยืนยันโดยการลงชื่อยืนยันในใบเสนอราคา พร้อมวางเงินมัดจํา 50% จากยอดรวมทั้งหมด ของการจัดงาน กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ ก่อนถึงวันจัดงาน
 • null
  ระยะเวลาในการให้บริการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยเริ่มนับตั้งแต่เสิร์ฟอาหาร จานแรก หากกรณีเกินเวลาขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/ชั่วโมง
 • null
  อุปกรณ์สําหรับการจัดเลี้ยง ประกอบด้วย โต๊ะจัดวางอาหาร (ไม่รวมโต๊ะนั่งรับประทานอาหารสําหรับแขก) อุปกรณ์สําหรับรับประทานอาหาร อาทิ ช้อน ส้อม แก้วนํ้า และกระดาษทิชชู่ โดยมีพนักงานคอยอํานวยความสะดวก
 • null
  รายการค่าบริการข้างต้นไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม (7% Vat) ค่าบริการ (10% Service Charge) และค่าธรรมเนียมการจัดงาน (Catering Fee)*
 • null
  นอกจากนี้ ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ค่านําเข้าอาหาร ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่างๆ
 • null
  กรณีที่สถานที่จัดงานยากต่อการเข้าถึง ไม่มีลิฟต์หรือรถไม่สามารถเข้าถึง และจําเป็นต้องใช้เครื่องทุนแรงหรือแรงงานคนขนของเข้าไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเพิ่มตามความเหมาะสม
หมายเหตุ :

 • ค่าธรรมเนียมการจัดงาน (Catering Fee) จะคํานวณจากจํานวนแขก ประเภทของงานที่จัด ค่าเดินทางตามระยะทาง ค่าพนักงาน ค่าอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร และค่าชั่วโมงการทํางาน
 • กรณีต้องการยกเลิกการจัดงาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทุกกรณี

Contact Us