3rd Floor Emporium

ที่อยู่ : 622 อาคารศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม ห้องเลขที่ 3F01 ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 065-246-9464, 065-231-9991
เวลาเปิด-ปิด : 11:00 – 22:00
Last Order : 20:45