ที่อยู่ : 555/9 ห้อง A231 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล (เอสบี ดีไซน์ สแควร์ ราชพฤกษ์) ชั้น2 หมู่ 1 แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ชั้นแอล 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 081-326-3594, 081-325-1549
เวลาเปิด-ปิด : 11:00 – 22:00
Last Order : 21:00