ที่อยู่ : โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า 88/99 หมู่2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
โทร : 076-338-666, 063-848-1730
อีเมล : [email protected]
เวลาเปิด-ปิด : 10:00 – 22:00