G Floor Siam Paragon

ที่อยู่ : 991/1 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น G ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : 065-246-2235
เวลาเปิด-ปิด : 10:00 – 22:00
Last Order : 21:00