1st Floor The Rest Area Prachachuen

ที่อยู่ : 139 อาคารโครงการเดอะเรส แอเรีย ประชาชื่น ชั้น 1 ห้องเลขที่ A1-09/11
ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : 065-246-4946
เวลาเปิด-ปิด : 07:00 – 22:00
Last Order : 21:30