ที่อยู่ : No 47, Corner Street 01 and Street 94, Village 9, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
โทร : +855-99-542-430
อีเมล : [email protected]
เวลาเปิด-ปิด : 07:00 – 22:00